768 | Blog Index 2020

สรุปดัชนีบล๊อกปี 2020

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

  • 722 | 5 Years การ์ตูนที่ไม่ออกมาห้าปีแล้วจู่ๆ ก็ออกพร้อมๆ กัน
  • 723 | Art of Anatomy ไปเรียนอนาโตมี่
  • 724 | 終物語 ปุกุปุกุปิดแล้ว
  • 725 | Loves me not ปกหนังสืออีกเล่ม
  • 726 | Selfie เซลฟี่ตัวเองในเกม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกกฏาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

สรุปรวมปีนี้มี 67 Entry เป็น Private 14 อัน เขียนเรื่องราวน้อยลงแต่วาดรูปเยอะขึ้น และจำนวนก็เยอะทำลายสถิติได้เพราะ Inktober นั่นเอง!