756 | October #5

เซ็ทที่ห้า ช่วงนี้ไม่ค่อยมีสมาธิเลย ดูแต่ข่าว…

รูปแรกรีนไกอาหยาบไปนิด แต่ชอบสีกับคอมโพส ถ้ามีโอกาสจะวาดต่อ รูปสองเผามาก เลาขอโทษ รูปสามค่อนข้างดูดี แต่เป็นเพนท์ทับเยอะ ไม่ได้วาด Perspective เอง แต่มันก็สวยดีอ่ะนะ… รูปสุดท้ายวาดคนโอเค แต่วาดเครื่องประดับอย่างกับก้อนขี้ น่าเกลียดมากทั้งๆ ที่เป็นโจทย์ของวัน เลาขอโทษอีกแล้ว

สองรูปหลังเป็นรูปที่ย่อแล้วไม่รู้สึกดรอป จะจำไว้เป็นประสบการณ์สำหรับคราวหลัง