710 | Random Works

ตอนนี้ไปขุดเพจ (FB) เก่ามาเปลี่ยนเป็นเพจวาดรูป เวลามีอะไรนิดๆ หน่อยๆ สั้นๆ ก็เลยเขียนในนั้น ในนี้ก็เลยไม่รู้จะเขียนอะไรอีกแล้ว เกมก็โล่งมาก ไม่มีอะไรให้ทำ Ultimate ก็ไม่ได้ลง เอาเป็นว่าอัพรูปที่วาดช่วงนี้แทนละกัน มักง่ายดี

Leave a Comment