704 | Eden's Gate

บันทึกวิธีผ่าน Eden’s Gate (Savage) ไว้กันลืม เป็น Public คนอื่นก็เข้าไปอ่านได้ เขียนไปเรื่อยๆ ตอนนี้ถึง Titan เฟสกุรุกุรุแล้ว ถ้าตั้งใจ อาทิตย์หน้าก็น่าจะผ่าน(มั้ง)

Eden’s Gate (Savage) Gude

ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาเมน MNK เต็มตัวแล้ว ลาก่อย SMN
ไว้ 5.1 แพทช์แก้แล้วค่อยมาเล่นต่ออีกทีละกัน
เอาให้ผ่าน Raid 8 ก่อนค่อยว่ากันใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *