691 | Good-bye irc

IRC ย่อมาจาก Internet Relay Chat อธิบายสั้นๆ คือโปรแกรมแชทตัวแรกๆ ของอินเตอร์เน็ท อายุอานามก็เกิน 20 ปีแล้ว รายละเอียดเชิงลึกถ้าสนใจก็ไปหาอ่านเอาเองละกัน ผมเองนั้นใช้ irc มานานมากๆ เคยเขียนถึงแล้วครั้งนึงเมื่อเกือบ 12 ปีก่อน

ในวันนี้ กลุ่มที่เล่น irc ก็ค่อยๆ ล้มหายตายจากกัน ไม่สะดวกออนไลน์ด้วย irc มั่ง มีลูกมีผัวจนไม่ว่างมั่ง กลุ่มก็ค่อยๆ เล็กลงๆ จนสุดท้ายเหลือแค่กลุ่มเล็กๆ 4-5 คน จนกระทั่งเมื่อต้นเดือนนี้ Server ที่ใช้งานอยู่ก็เกิดหายไปดื้อๆ จนไม่สามารถใช้งานได้ จริงๆ ถ้าตั้งใจจะสืบสานตำนานใช้งานมันต่อ มันก็พอจะมีวิธีอยู่ แต่คิดๆ แล้วก็ไม่คุ้มที่จะ recover เพราะจำนวนคนก็ลดลงมากแล้ว (พวกมึงก็ยังทู่ซี้กันอยู่นะ)

สุดท้ายก็หมุนไปตามกระแส ย้ายกันไปอยู่บน Line Group แทน แล้วก็เรียกพวกที่ห่างๆ กันไปกลับมารวมกลุ่มกันอีกครั้งนึง ก็ทำให้คึกครื้นขึ้นมากโข แต่ก็อดเหงาๆ ไม่ได้ ยังไงบรรยากาศมันไม่เหมือนเดิม…

ลองไปเช็ค Log เก่าสุดที่มีในเครื่องเป็นของปี 2008 แต่จริงๆ ก็ใช้งานมาก่อนหน้านั้นอีก รวมๆ แล้วน่าจะ 20 ปีขึ้น…

บันทึกไว้เป็นหลักฐาน ~12 March 2019 วันสุดท้ายที่ใช้งาน irc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *