806 | CC#3 Cinder

CC#3 Cinder Event สอบกลางภาคของ Arknights ผ่าน Risk 18 ด้วยทีมนี้ (แบบ Optimized ให้น้อยตัวละครที่สุดแล้ว) เลยวาดเป็นที่ระลึกเหมือนคราวก่อน ตำแหน่งตามในรูป record ที่เล่นเลย ตอนแรกให้ไซเลนซ์นั่งกลางเพราะจะได้นั่งกะอิฟรีท แต่คีย์แมนในเกมคือสเป็คเตอร์ ฮีลเลอร์จะเป็นใครก็ได้ (เกือบวาดวาฟารินแทนเพราะขาสวยกว่า) ก็เลยให้สเป็คเตอร์นั่งกลางเหมือนเดิม อิฟรีก็ขยับแข้งขยับขานิดหน่อย รูปที่สองสีเหมือน Vofan งานเก่าๆ ไงไม่รู้

เพิ่งเคยวาดหลายๆ คนในรูปเดียว รายละเอียดเยอะจัง ตรงไหนไม่สำคัญก็วาดชุ่ยๆ มั่วๆ ไป… เกลียดชุดของสเป็คเตอร์ที่สุด มั่วถัวมาก ส่วนอิฟรีทชุดก็ KY มาก แต่ในเมื่อตอนเล่นมันใส่ ก็ต้องวาดไปตามนั้น ระหว่างหาข้อมูลพบว่า…. อิฟรีทสูงกว่าไซเลนซ์ 5 เซ็น

CC คราวนี้เล่นได้ถึง R20 ถ้าวาดจะต้องใส่สกาดิกับไนติงเกลเพิ่ม(ยืม) ขี้เกียจ 55