772 | Portrait Challenge III

เซ็ทสาม แแถวแรกกับแถวสองเป็นการลองเลียนแบบสไตล์ของอาร์ทติสท์ที่ชอบ แถวสามยุรุแคมป์วาดแบบเร็วๆ หลังจากดูตอนแรก แถวสี่วาดเร็วๆ แบบอยากให้เป็นสี